Usein vanhoihin karttoihin on tallennettu aikakautta, josta ehkä ei ole säilynyt muuta dokumentoitua tietoa jälkipolville kuin tämä kartan tallentama kuva kohteestaan ja karttahan on nimenomaan kuva, joka usein kertoo kohteestaan “enemmän kuin tuhat sanaa”. Kartan mittakaava ja ja kuvattavan alueen laajuus sanelevat sen miten yksityiskohtaisesti kartalla kohdetta voidaan kuvata. Nämä kaupunkikartat Oulusta rajoittuvat vanhimmissa kartoissa kuvaamaan tullimuurin rajaamaa aluetta ja myöhemmissä kaavoitettuja keskusta-alueita joten ne

kuvaavat aikansa Oulua suhteellisen yksityiskohtaisestikin. Vertaamalla näitä kuvia karttakuviin toisilta aikakausilta saa havainnollisen käsityksen kaupungin kehityksestä aina tähän päivään
Vanhin kartta Oulusta on vuodelta 1649. Asutusta tosin Oulujoen suistossa on ollut vuosisatoja aikaisemmin. Noin 300 vuotta ennen kaupungin perustamista kertovat venäläiset aikakirjat “seitsemän kymen karjalaisista” ja heidän perustamastaan linnoituksesta. V. 1377 Novgorodista tehtiin ryöstöretki Owla nimiseen njemtsien (ruotsalaisten) kaupunkiin.
“Seitsemän kymen karjalaisilla” tarkoitettaneen pohjanmaan virtoja ja niiden asukkaita. Oliko linnoitus se jonka mukaan Kastelli, Oulujokinen talo, kylä ja osa-alue olisivat saaneet nimensä? Linnansaari oli silloin vasta merestä nouseva saari tai matalikko jokisuulla.

Näiden vanhoista kartoista kertovien sivujen pohjana on Oulun kaupungin kulttuurilautakunnan lehdessä Rumputus, 2/2000 15.3.2000, julkaistu kirjoitukseni "Neljän vuosisadan kartat".

Kaupunkikartat 1649 ja 1651
kartta vuodelta1763
kartta vuodelta 1876
kartta vuodelta 1887
kartta vuodelta 1940

  Etusivu - startsida - homebage