Esko Aho oli 21.1.2017 TV-1:ssä Ykkösaamu-lähetyksessä.

Toimittajan kysymykseen > Minkä virheen USA:n demokraatit tekivät presidentinvaaleissa ja omassa politiikassa yleisemminkin? Esko Ahon mielestä....

.... eräs virhe oli siinä, että demokraatit keskittyivät liikaa kokoamaan maan vähemmistöjä taakseen unohtaen tähdentää suuren enemmistön ja suuren keskiluokan etuja.

Tässä hän vertasi USA:n demokraattien harjoittamaa politiikkaa meidän vihreiden ja vasemmiston harjoittamaan.

Viimeksi mainitun rinnastuksen suhteen olen täysin samaa mieltä Esko Ahon kanssa.

Vihreiden ja vasemmiston harjoittama politiikka on omiaan synnyttämään mielikuvia siitä, että nämä omassa politiikassaan ovat liikaa keskittyneet pienten vähemmistöjen etujen ajamiseen.

Demokraattisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta on tietenkin oikein puolustaa ja ajaa myös näiden ryhmittymien etuja ja oikeuksia, mutta se ei saisi synnyttää tuon kaltaisia mielikuvia, että nämä politiikan harjoittajat ovat ainoastaan näiden vähemmistöjen, poikkeavien ryhmien, maahanmuuttajien…jne. asialla ja unohtaneet suuren enemmistön....

Kyllä näiden vähemmistöjen puolustajien pitäisi muistaa ja korostaakin politiikassaan ensisijaisesti suuren enemmistön pyrkimyksiä ja tavoitteita. Unohtamalla keskiluokkaiset, työläiset, eläkeläiset, opiskelijat… luodaan edellytyksiä näille valitettaville populistisen politiikan harjoittajille.

Noin saattoi olla USA:n vaaleissa. Trump käytti sitä hyväkseen vaalipropagandassaan ja siitä oli osoitus myös hänen ala-arvoinen ja epävaltiomiesmäinen virkaanastujaispuheensa. Se oli populistinen katteettomien lupausten sävyttämä.

Palaa tästä facebookiin

Tästä kotisivulle