Sukujutut alku - Genealogy start Etusivu - Homepage

Minun tulokseni Y67-markkeria

PANEL 1 (1-12)                          
Locus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
DYS 393 390 19* 391 385a 385b 426 388 439 389-1 392 389-2  
Alleles 13 22 15 10 13 14 11 14 11 12 11 28  
PANEL 2 (13-25)                          
Locus 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
DYS 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a** 464b**  464c**  464d** 
Alleles 16 8 9 8 11 23 16 20 29 12 12 14 15
PANEL 3 (26-37)                          
Locus 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  
DYS 460 GATA H4 YCA II a YCA II b 456 607 576 570 CDY a CDY b 442 438  
Alleles 10 12 18 19 14 15 17 17 35 38 12 10  
PANEL 4 (38 - 47)                          
Locus 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47      
DYS 531 578 395S1a 395S1b 590 537 641 472 406S1 511      
Alleles 11 8 15 15 8 11 10 8 8 9      
PANEL 4 (48 - 60)                          
Locus 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
DYS 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446
Alleles 12 22 24 15 10 12 12 16 8 13 24 20 13
PANEL 4 (61 - 67)                          
Locus 61 62 63 64 65 66 67            
DYS 617 568 487 572 640 492 565            
Alleles 13 11 12 11 11 12 11            
Panel - havaintoalue.
Locus
- havaintokohtien juokseva numerointi.
DYS - DNA Y-chromosome Segment (DNA:n Y-kromosomin segmentti eli lohko), jossa kyseinen STR-merkkigeeni (markkeri) havainnoidaan.
Alleles - luku ilmaisee montako kertaa tässä DYS-lohkossa kyseiselle alueelle ominainen merkkigeenin emäsjakso toistuu.

Yllä olevassa taulukossa minulle on DNA-näytteestäni määritetty 67 STR-merkkigeenin alleelit. Tuota taulukkoa voidaan sanoa minun ja muidenkin saman isälinjan miesten geneettiseksi profiiliksi. Tuota profiilia voidaan verrata muiden yksilöiden vastaavaan ja saada näin selville, kuinka läheisiä tai kaukaisia kaksi yksilöä geneettisesti ovat.
Tuosta taulukosta esim. ensimmäisenä oleva DYS393 kertoo, että tuossa kohdassa merkkigeenin emäsjakso AGAT toistuu 13 kertaa. Ts. tekstinä ilmaistuna se olisi seuraavanlainen:
AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT/AGAT

Tuo toisena oleva DYS390 arvosta sanotaan,että anglo-saksisessa perimässä arvo on yleensä 22, kuten minulla ja muilla saman isälinjan miehillä on. Vastaavan arvon ollessa 23 on kyseessä haploryhmä I1d, joka on Suomen yleisin I1 alaryhmä. Tällä DYS-arvolla toistojen kirjo on monimuotoisempi. Toistoja on kaikkiaan 22 siten, että 22 toistosta (TCTG) toistuu alussa 8 kertaa, (TCTA)12 kertaa, (TCTG)1 kerran ja (TCTA)1 kerran.
TCTG/TCTG/TCTG/TCTG/TCTG/TCTG/TCTG/TCTG/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTA/TCTG/TCTA

Yllä olevassa taulukossa kolmannen (3.) DYS19 emäsjakso on TAGA ja sen kohdalla alleeli on 15 eli tuo emäsjakso toistuu 15 kertaa, jolloin se kokonaisuudessaan on:
TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA/TAGA.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisen perimä on ilmaistavissa noiden neljän emäksen ( A, T, C, G ) muodostamana kirjoituksena, mutta siihen se yksinkertaisuus sitten loppuukin. Jos tuo ihmisen koko perimä kirjoitettaisiin noiden edellä olevan kolmen esimerkin mukaisesti tekstiksi tarvittaisiin siihen 300-osainen "ensyklopedia".Vasemmalla on havainnollistettu 12 (Panel 1) merkkigeenin DYS-segmentin "sijainti" Y-kromosomin DNA-ketjussa ja niiden alleelit.
FamilyTreeDNA:n tietokannassa olevia tuloksia voidaan verrata siellä olevien henkilöiden tuloksiin. Yhtäläisyyksien ja eroavuuksien perusteella voidaan määritellä yksilöiden geneettiset etäisyydet. Yhden eroavuuden löytyminen henkilöiden välillä tarkoittaa yhden mutaation tapahtuneen ko. henkilöiden perimässä. Tällöin sanotaan geneettisen etäisyyden olevan 1.
Eri DYS-kohdilla eli alleeleilla on osoitettu olevan erilaisia alttiuksia, eräänlaisia “nopeuksia” mutatoitua hitaammin tai nopeammin sukupolvien ketjussa.
Ensialkuun DNA-sukututkimusta aloitettaessa ja vertailuaineistoa perustettaessa valittiin isälinjan vakioperimästä ensimmäiset kuvassa olevat 12 markkeria – ei numeroidussa järjestyksessä – vaan sellaisessa järjestyksessä, jonka senhetkisen tiedon varassa uskottiin edustavan "hitaammin" mutatoituvia DYS-arvoja
On kuitenkin osoittautunut, että kaikki 12 markkerin mukaan täsmäävät DNA-sukulaiset voivat olla laajemmassa vertailuissa hyvinkin kaukaisia.


Tässä kuva FamilyTreeDNA:n toimittamasta sertifikaatista.
Napauttamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.
Alku