Sukujutut alku - Genealogy start Etusivu - Homepage

Minun mtDNA-tulos

Certifikaatti kertoo äitilijani eli mitokondriaDNA-tulokseni.
MtDNA haploryhmäni HV0-T195C

Tilasin mtDNA-testin kattavuudella (HVR 1, HVR2 ja FullGenome). Kattavuudella pitäisi olla merkittävä vaikutus tulosten kertovuuteen. Kaikkia mitokondriorenkaan 16.569 kohtaa tutkiva Full Genome Sequence -testi (FGS) antaa tarkemman ennusteen kuin vain HVR1 ja HVR2-alueita tutkivat testit.
Ihmisen mitokondrio-DNA koostuu 16569 emäsparista. Nykyisin mtDNA on sopimuksissa jaettu kolmeen alueeseen. Kaksi osaa mitokondriorenkaassa ovat erittäin polymorfisia eli mutaatioita esiintyy useammin ja tunnetaan hypervariaabeli (hypervaihteleva) alue (HVR). HVR1 paikat on numeroitu mitokondriakehän kohdissa 16001-16568. HVR2 paikat on numeroitu kohdissa 001-574. Kaikkia testituloksia verrataan varhaiseen eurooppalaiseen haploryhmään H2a2a. Tätä varhaista näytettä kutsutaan Cambridge Reference Sequence (CRS).

Tuo haploryhmän lopussa oleva -T195C! tarkoittaa takaisin mutatiota? Takaisin mutatio tapahtui mitokondriarenkaan kohdassa 195 ja siinä emäs T palautui emäkseksi C.
HVR1, HVR2 ja Coding Region perässä olevat luvut ovat poikkeamia tuosta tuosta CRS-standartista? Lukujen lopussa olevat kirjaimet tarkoittavat mitokondriakehän emäksiä (A, T, C, G) ko. kohdissa.


Alku